índex - bibliografia

1/6/07

Val més molt que poc

Variants i sinònims: Val més molt que poc (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Lo que abunda no daña [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.