índex - bibliografia

1/6/07

Val més no tocar-ho

Variants i sinònims: Val més no tocar-ho (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Peor es meneallo [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.