índex - bibliografia

1/6/07

Vell, i boig

Variants i sinònims: Vell, i boig (BALBASTRE 1977).

Equivalents: La cabeza blanca, y el seso por venir [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.