índex - bibliografia

12/8/07

Ase nafrat, tot són mosques

Variants i sinònims:

  • Ase magre, mosques (PONS LLUCH 1993)
  • Ase magre (o vell), tot són mosques (PONS LLUCH 1993)
  • Ase nafrat, tot són mosques (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Asno enfermo, de moscas lleno [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Volen dir que el que pateix de misèria sol esser víctima d'altres calamitats o aquestes solen anar als qui en sofrien d'altres (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».