índex - bibliografia

22/8/07

Un son en duu un altre

Variants i sinònims: Un son en duu un altre (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Un sueño llama a otro [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Es diu de la persona molt dormilega (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».