índex - bibliografia

23/8/07

Qui en vol, hi va; i qui no en vol, hi envia

Variants i sinònims:

  • Qui barba veu barba honra (PONS LLUCH 1993)
  • Qui en vol, hi va; i qui no en vol, hi envia (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Quien envía y no va, pronto se arrepentirá [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació:
  • Vol dir que moltes vegades les coses surten millor anant-hi personalment l'interessat que enviant-hi un subaltern o qualsevol altre que no hi té tant d'interès (PONS LLUCH 1993).
  • Vol dir que el fer les gestions personalment, l'interessat, té més eficàcia que fer-les per escrit o per via d'intermediació (PONS LLUCH 1993).
Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».