índex - bibliografia

22/8/07

Després d'una tempesta ve una bonança

Variants i sinònims:

  • Darrera sa barrundanga, ve sa bonança (PONS LLUCH 1993)
  • Darrera sa borrasca, ve sa bonança (PONS LLUCH 1993)
  • Després d'una tempesta ve una bonança (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Después de la tempestad viene la calma [ES].

Explicació: Es diu en la confiança que després dels contratemps que se sofreixen, seguirà una època bona, en compensació (PONS LLUCH 1993).

Nota: El refrany català és tret de Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».