índex - bibliografia

22/8/07

Darrere el rei, figues li fan

Variants i sinònims:

  • Bellaco entreteniment, és dir mal de la gent (o del qui està absent) (SAURA 1884)
  • Darrere el rei, figues li fan (PONS LLUCH 1993)
  • De «detrás» al rey li fan banyes (SAURA 1884)
  • V. El que es diu al darrere, no es diu al davant
  • Per davant la gara-gara, i per «detrás» la punyalada (SAURA 1884)
Equivalents:
  • Delante hago acato, y detrás al rey mato [ES] (SAURA 1884)
  • Las espaldas vueltas, al mismo rey le hago morisquetas [ES] (PONS LLUCH 1993)
Parèmia segons la font original: De detrás al rey li fan banyas | Per davant la garagara, y per detrás la punyalada | Bellaco entreteniment, es dir mal de la gent (ó del qui està ausent) (SAURA 1884)

Explicació: Significa que els personatges importants són reverenciats a la cara, però menyspreats d'amagat. Es diu també dels qui s'aprofiten dels descuits de la vigilància per obrar a contra llei (PONS LLUCH 1993).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».