índex - bibliografia

22/8/07

De ses roses de Pampalònia, ses abelles no en fan mel

Variants i sinònims: De ses roses de Pampalònia, ses abelles no en fan mel (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: De la flor de la peonia no sacan miel las abejas [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Vol dir que, d'allà on no n'hi ha, no en poden treure. Hi ha una cançoneta que hi fa referència (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».