índex - bibliografia

22/8/07

Serviu-me que de bons (o donys) vénc... i venia de casta d'ases

Variants i sinònims: Serviu-me que de bons (o donys) vénc... i venia de casta d'ases (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Servidnos, que de buenos venimos [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Es diu d'aquells que volen ser més respectats del que llurs mèrits demanen (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».