índex - bibliografia

22/8/07

(A) (o allà) on vagis, d'es teus n'hagis

Variants i sinònims: (A) (o allà) on vagis, d'es teus n'hagis (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Donde parares, de los tuyos halles [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que per obrir-se camí en qualsevol situació de la vida convé trobar-hi bon costat de persones amigues (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».