índex - bibliografia

23/8/07

Qui romp es vidre el paga

Variants i sinònims: Qui romp es vidre el paga (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Quien rompió, que pague [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que, segons justícia, qui comet una falta ha de sofrir-ne les conseqüències (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».