índex - bibliografia

23/8/07

Fer el canvi del talp, que va canviar els ulls per la cua

Variants i sinònims:

  • Fer el canvi del talp, que va canviar els ulls per la cua (PÀMIES 1997)
  • Qui barata, el cap es grata (PÀMIES 1997)
  • Qui estiga bé que no es moga (PÀMIES 1997)
Equivalents: El trueque del topo, los ojos por la cola [ES] (PÀMIES 1997)

Explicació: Fer un mal negoci (PÀMIES 1997).

Localització: Es diu a la Vall d'Aran (PÀMIES 1997).

Nota: Segons Farnés (1993), l'equivalent castellà el trobem documentat a Núñez de Guzmán (1555): «Refranes o proverbios en romance que...» (PÀMIES 1997)

Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). Amb cara i ulls. Dites i refranys sobre l'ull (manuscrit). [En línia Amb cara i ulls. Dites i refranys sobre l'ull (pròleg i 50 primeres entrades)].