índex - bibliografia

28/8/07

Quan el cap fa mal, tots els membres dolen

Variants i sinònims:

  • Quan el cap fa mal, tot fa mal (PÀMIES 1997a)
  • Quan el cap fa mal (o està malalt), tots els membres dolen (PÀMIES 1997a)
Equivalents:
  • A qui la tête fait mal, souffre par tout le corps [FR] (PÀMIES 1997a)
  • Cuando la cabeza está bien, todo está bien [ES] (PÀMIES 1997a)
  • Cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen [ES] (PÀMIES 1997a)
  • Del dolor de la cabeza han de participar los miembros [ES] (PÀMIES 1997a)
  • Dum caput aegrotet, omnia alia membra dolent [LL] (PÀMIES 1997a)
  • Quando caput dolet, caetera membra dolent [LL] (PÀMIES 1997a)
  • Quando la testa duole, tutte le membre languono [IT] (PÀMIES 1997a)
  • Si caput dolet, omnia membra languent [LL] (PÀMIES 1997a)
Nota: Força antic. Ja el trobem documentat a Eiximenis, al s. XIV i al Quixot. (PÀMIES 1997a).

Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].