índex - bibliografia

22/8/07

Qui temps espera, temps li falta

Variants i sinònims:

  • Qui temps espera, temps li falta (PONS LLUCH 1993)
  • Qui temps té i temps espera, temps li falta (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Quien tiene tiempo y tiempo pierde, cuando quiere no puede [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Vol dir que el qui deixa les coses sense fer, pensant tenir temps de fer-les, sol quedar enganyat (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».