índex - bibliografia

24/8/07

Més hi veuen quatre ulls que no pas dos

Variants i sinònims:

 • Hi veuen més quatre ulls que dos (PÀMIES 1997)
 • Més hi veuen quatre ulls que no pas dos (PÀMIES 1977)
 • Més veuen quatre ulls que dos (LABÈRNIA 1840)
 • Val més quatre ulls que dos (PÀMIES 1997)
Equivalents:
 • Deux avis valent mieux qu'un [FR] (PÀMIES 1997)
 • Más ven cuatro ojos que dos [ES] (PÀMIES 1997)
 • Oculi plus vident quam oculus [LL] [Trad.: uns ulls hi veuen més que un de sol] (PERIS 2001)
 • Plus vident oculi quam oculis [LL] (LABÈRNIA 1840)
Parèmia segons la font original: Mès vehuen quatre ulls que dos (LABÈRNIA 1840)

Explicació
: És més probable encertar una cosa amb intervenció i opinió de dues persones que d'una tota sola (PÀMIES 1997).

Nota:
 • És força antic, i ja el trobem documentat a Carles Ros (1736).
 • Però l'arrel encara és anterior: és de font llatina i el recull Peris (2001).
 • Mercès a un article de Llorenç Valverde al Diari de Balears Digital, puc ampliar i actualitzar la informació d'aquest proverbi. Us convido a llegir l'article que vaig escriure al respecte a Raons que rimen.
 • Agraeixo la informació de Labèrnia (1840) facilitada pel sempre sol·lícit Puigmalet. Gràcies!
Font:
 • Víctor Pàmies i Riudor (1997). Amb cara i ulls. Dites i refranys sobre l'ull (manuscrit). [En línia Amb cara i ulls. Dites i refranys sobre l'ull (pròleg i 50 primeres entrades)].
 • Antoni Peris i Joan (2001): Diccionari de locucions i frases llatines. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Diccionaris d'Enciclopèdia Catalana. Col·lecció «El Calidoscopi».