índex - bibliografia

28/8/07

Poc cabal, mala ventura

Variants i sinònims:

  • Petit cabal, grossa ventura (PÀMIES 1997a)
  • Petit cabal, poca ventura (PÀMIES 1997a)
  • Poc cabal, mala ventura (PÀMIES 1997a)
Equivalents: Poca lana, y ésa en zarzas [ES] (PÀMIES 1997a).

Explicació: Per anomenar una munió de gent indeterminada (PÀMIES 1997a).

Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].