índex - bibliografia

22/8/07

No hi ha sermó sense sant Agustí

Variants i sinònims: No hi ha sermó sense sant Agustí (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Sermón sin agustino, olla sin tocino [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: L'abundància d'obres escrites per aquest sant i la gran varietat de temes que tracta han exercit una gran influència en el pensament cristià (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».