índex - bibliografia

22/8/07

Sa pobresa no és vilesa

Variants i sinònims: Sa pobresa no és vilesa (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Pobreza no es vileza, sino inconveniencia [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Es diu per significar que es pot ésser pobre i honrat (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».