índex - bibliografia

22/8/07

No és polit lo polit, sinó lo que agrada

Variants i sinònims: No és polit lo polit, sinó lo que agrada (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: No es hermoso lo hermoso, sino lo que agrada [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Es diu per significar que els gustos són molt diferents i no pel fet que una cosa agradi molt a algú vol dir que sigui la més extraordinària de la seva espècie, tot i que a qui agradi així ho pugui considerar (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».