índex - bibliografia

24/8/07

Ni mà en caixa, ni ulls en carta

Variants i sinònims: Ni mà en caixa, ni ulls en carta (PÀMIES 1997).

Equivalents: Ni ojo en la carta, ni mano en el arca [ES] (PÀMIES 1997)

Explicació: Es diu als qui volen saber allò que no han de saber o que prenen allò que no és seu (PÀMIES 1997).

Nota: És força antic, i ja el trobem documentat a Carles Ros (1736) (PÀMIES 1997).

Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). Amb cara i ulls. Dites i refranys sobre l'ull (manuscrit). [En línia Amb cara i ulls. Dites i refranys sobre l'ull (pròleg i 50 primeres entrades)].