índex - bibliografia

28/8/07

No llavar cap que no ixca tinyós

Variants i sinònims:

  • No llavar cap que no ixca tinyós (PÀMIES 1997a)
  • Rentar caps tinyosos (PÀMIES 1997a)
Equivalents:
  • Nunca lavé cabeza que no se me tornara tiñosa [ES] (PÀMIES 1997a)
  • Nunca lavey cabeza que nâo se me tornase tinhosa [PT] (PÀMIES 1997a)
Explicació: Frase proverbial amb què s'expressa la idea que no hi ha cap actuació que algú fa en un negoci de la qual no s'hagi de penedir (PÀMIES 1997a).

Localització: Es diu a València (PÀMIES 1997a). Documentat al Diccionari d'Escrig-Llombart (1887-91).

Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].