índex - bibliografia

25/8/07

Del cap Cervera, el cap Begur està dotze llegües al sud

Variants i sinònims: Del cap Cervera, el cap Begur està dotze llegües al sud (PÀMIES 1997a).

Equivalents
: Del cabo Cervera, el cabo Bagur está doce leguas al sur [ES] (PÀMIES 1997a).

Explicació: Refrany tòpic. Indica la distància que hi ha entre els dos caps (PÀMIES 1997a).

Comentari: Es veu una mica forçat per la rima. És traducció del castellà (PÀMIES 1997a).

Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].