índex - bibliografia

22/8/07

Primer jo, després jo i sempre jo

Variants i sinònims: Primer jo, després jo i sempre jo (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Primero, yo; después, yo; y si queda algo, para mí [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: És la màxima dels egoistes (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».