índex - bibliografia

27/8/07

En cap buit, molt orgull i poc suc (o discurs)

Variants i sinònims: En cap buit, molt orgull i poc suc (o discurs) (PÀMIES 1997a).

Equivalents
:

  • El hombre necio es presumido [ES] (PÀMIES 1997a)
  • El hombre necio habla recio [ES] (PÀMIES 1997a)
Nota: Documentat per primer cop a Saura (1878) (PÀMIES 1997a).

Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].