índex - bibliografia

23/8/07

El que no agrada als ulls, no agrada (o plau) a la boca

Variants i sinònims:

  • El que no agrada als ulls, no agrada (o plau) a la boca (PÀMIES 1997)
  • Els ulls mengen més que la boca (PÀMIES 1997)
Equivalents:
  • Lo que no entra bien por los ojos, entra mal por la boca [ES] (PÀMIES 1997)
  • Si a la vista no me agrada, no me aconsejes nada [ES] (PÀMIES 1997)
Explicació: De gastronomia. Els menjars solen incitar la gana més per la seva presentació que per les substàncies que contenen (PÀMIES 1997).

Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). Amb cara i ulls. Dites i refranys sobre l'ull (manuscrit). [En línia Amb cara i ulls. Dites i refranys sobre l'ull (pròleg i 50 primeres entrades)].