índex - bibliografia

25/8/07

Cap fred, peus calents i cor valent

Variants i sinònims:

  • Cap fred, peus calents i cor valent (PÀMIES 1997a)
  • Cap millor metge que aquests: peus calents i cap fred, ventre lleuger i cos net (AMADES 1951) - (PÀMIES 1997a)
  • El cap fred, el ventre net, i els peus calents, són els millors elements (Es diu a Menorca) (AMADES 1951) - (PÀMIES 1997a)
  • El cap fred i els peus calents, i riu-te dels medicaments (PÀMIES 1997a)
Equivalents:
  • Cabeza fría, pies calientes y culo corriente, dan larga vida a la gente [ES] (PÀMIES 1997a)
  • La mente sana en el cuerpo sano [ES] (PÀMIES 1997a)
  • Tête froide, ventre libre et pieds chauds, sûrs rémedes á tous les maux [FR] (PÀMIES 1997a)
Explicació: Són símptomes de bona salut (PÀMIES 1997a).

Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].