índex - bibliografia

25/8/07

Després de romput el cap es posen cervellera

Variants i sinònims:

 • Després de romput el cap es posen cervellera (PÀMIES 1997a)
 • En tenir el cap batut, no hi val cervellera (PÀMIES 1997a)
 • Guardeu-vos d'un ja està fet (PÀMIES 1997a)
 • V. Quan fou mort el combregaren
 • Quan tenen el cap romput, es posen cervellera (PÀMIES 1997a)
Equivalents:
 • Demulcere caput quid fit? convicia fundens. Morsibus haud aliter significatur amor [LL] (PÀMIES 1997a)
 • Después de descalabrado, untarle el casco [ES] (PÀMIES 1997a)
 • Egli ha fatto como quel Perugino che sabito chi li fu rotto il capo, corse á casa per la celata [IT] (PÀMIES 1997a)
 • Quebrar el ojo y untar el casco [ES] (PÀMIES 1997a)
 • Quebrásteme la cabeza y ahora me untas el casco [ES] (PÀMIES 1997a)
Explicació:
 • Fer tard quan es vol aplicar una solució (PÀMIES 1997a).
 • Es diu de qui amb la lloança vol curar el greu mal que ha fet abans contra la mateixa persona (PÀMIES 1997a)
Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].