índex - bibliografia

13/8/07

Beure i bufar junt no pot anar

Variants i sinònims: Beure i bufar junt no pot anar (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: No pueden junto ser, soplar y beber [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Vol dir que no es poden fer bé moltes coses al mateix temps (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: