índex - bibliografia

14/8/07

A casa del penjat, no s'ha de parlar d'es dogal

Variants i sinònims: A casa del penjat, no s'ha de parlar d'es dogal (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Mentar la soga en casa del ahorcado, no es acertado [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Vol dir que no han de tractar-se assumptes davant gent que poden comprometre o perjudicar (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: