índex - bibliografia

14/8/07

Cuixa madura, filla segura

Variants i sinònims: Cuixa madura, filla segura (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Dolor de anca, hija arranca [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Es diu a dona en estat, que es plany de dolors dins sa cuixa, pronosticant-li que la criatura a nèixer serà femella; falla qualque vegada (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: