índex - bibliografia

15/8/07

Doctors té la santa mare església

Variants i sinònims: Doctors té la santa mare església (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Doctores tiene la iglesia [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Frase treta del catecisme de la doctrina cristiana, que se sol aplicar a aquelles persones que volen fer coses que no entenen, sense voler-se aconsellar amb els qui són més entesos que ells (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».