índex - bibliografia

22/8/07

Els ulls mengen més que sa boca

Variants i sinònims: Els ulls mengen més que sa boca (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Lo que no entra bien por los ojos, entra mal por la boca [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Es diu per significar que els menjars solen incitar la gana, més per la seua presentació que per les substàncies que contenen (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».