índex - bibliografia

15/8/07

En un dia (o cada dia) gira (o volta) el món, i la dona en un segon

Variants i sinònims: En un dia (o cada dia) gira (o volta) el món, i la dona en un segon (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Cada día da una vuelta el mundo, y la mujer cada segundo [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Al·ludeix a la pretesa volubilitat de les dones (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: