índex - bibliografia

15/8/07

Es fart no pensa amb es dejú

Variants i sinònims: Es fart no pensa amb es dejú (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Panza llena, ningún cuidado tiene de la ajena [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Vol dir que el qui es troba bé i proveït del que necessita no sol preocupar-se del qui n'està mancat (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: