índex - bibliografia

15/8/07

Es fum va a ses polides (o an es polits)

Variants i sinònims: Es fum va a ses polides (o an es polits) (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: A las hermosas busca el humo [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Es diu irònicament al qui es queixa d'ésser molestat pel fum (D.). Frase de connotació masclista (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: