índex - bibliografia

19/8/07

Hostes i peix menut, al cap de tres dies put

Variants i sinònims: Hostes i peix menut, al cap de tres dies put (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: El huesped y el pez, a los tres días jié [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que el qui rep hospitalitat a una casa ha de procurar no passar-hi gaires dies, perquè prest arriba a molestar (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: