índex - bibliografia

11/8/07

Lo que s'aprèn en es bres sempre hi és

Variants i sinònims: Lo que s'aprèn en es bres sempre hi és (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Lo que se aprende en la niñez, dura en la vejez [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que pesen molt en la vida de les persones les ensenyances rebudes en la infantesa (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: