índex - bibliografia

15/8/07

Malanat de fadrina qui es fa es polsos es vespre: viudo segur

Variants i sinònims:

  • guarda't de fadrina que s'afaita es vespre (PONS LLUCH 1993)
  • Malanat de fadrina qui es fa es polsos es vespre: viudo segur (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: En invierno noche muy clara, el sol que sigue no da la cara [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació:
  • «Con tiempo revuelto, si cierra la noche con cielo despejado, es casi seguro que al día siguiente hará mal tiempo» (F. Pons). La «fadrina» a què fa referència el refrany, és la nit; el «viudo», el dia següent (PONS LLUCH 1993).
  • A l'hivern, darrera d'un dia cobert, si el vespre es posa clar, gelada segura (PONS LLUCH 1993).
Nota: Malanat vol dir 'infeliç, perseguit de desgràcia', etimològicament compost de mal (art. 2) i anat, part. pass. de anar. (DCVB, s. v. malanat -ada, adj.)

Font
: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: