índex - bibliografia

19/8/07

Mare i filla caben en una (o dins sa mateixa) camisa

Variants i sinònims: Mare i filla caben en una (o dins sa mateixa) camisa (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Madre e hija caben en una camisa, suegra y nuera ni en toda la pieza [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Es diu per significar que són d'un mateix parer en els gustos i pensar. F Rodríguez aclareix una mica més la versió castellana, i l'acaba «ni en toda la pieza de lienzo» (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: