índex - bibliografia

22/8/07

Mentre hi ha vida hi ha esperança

Variants i sinònims: Mentre hi ha vida hi ha esperança (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Mientras hay vida, la esperanza no sea perdida [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació:

  • Es troba també en el refranyer de gairebé tots els països. Indica que no cal desesperar-se mai d'arribar a poder obtenir el que hom desitja (AMADES 1951a).
  • Vol dir que mentre no ens hem mort podem trobar solució a les dificultats. Aquest refrany figura també en el «Refranyer català comentat» de J. Amades, qui en dóna un possible origen (PONS LLUCH 1993).
Etimologia: v. Mentre hi ha vida hi ha esperança.

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».