índex - bibliografia

19/8/07

Mig món es cuida de s'altre mig

Variants i sinònims:

  • Mig món es cuida de s'altre mig (PONS LLUCH 1993)
  • Mig món se'n riu de s'altre mig (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Decimos mal de otros, y otros dicen de nosotros [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Indiquen que la murmuració i la burla mútua és un mal general (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: