índex - bibliografia

19/8/07

Mumare, en Pere em toca; toca'm i et daré coca quan pastarem (o quan en farem)

Variants i sinònims: Mumare, en Pere em toca; toca'm i et daré coca quan pastarem (o quan en farem) (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Pícame Pedro, que picarte quiero (equivalent segons J. Benejam) [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Es diu a qui protesta d'allò que cercava. Una mica més ampliat, ho tenia recollit com a diàleg picaresc: «─Mumare, en Pere em toca! | ─Pere, no toquis s'al·lota. | Toca'm, toca'm i et daré coca, | quan pastarem» (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: