índex - bibliografia

22/8/07

A (o a casa) on hi entra es sol no hi entra es metge

Variants i sinònims:

  • A (o a casa) on hi entra es sol no hi entra es metge (PONS LLUCH 1993)
  • els balcons són més sans que les finestres (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Donde no entra el sol entra el doctor [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació:
  • Es diu per ponderar les virtuts sanitàries que té el sol (PONS LLUCH 1993).
  • Significa que com més grossa sia l'obertura per dar entrada a l'aire i al sol és més benefactora per a la salut (PONS LLUCH 1993).
Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».