índex - bibliografia

28/8/07

Pedrada en cap d'altri no dol

Variants i sinònims: Pedrada en cap d'altri no dol (AMADES 1951) - (PÀMIES 1997a).

Equivalents: El mal ajeno de pelo cuelga [ES] (PÀMIES 1997a).

Nota: Documentat a Amades (1951), com a «Refranys del dret i de la justícia» (PÀMIES 1997a).

Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].