índex - bibliografia

15/8/07

Per fugir d'es foc, caure dins ses brases

Variants i sinònims:

  • Per fugir d'es foc, caure dins ses brases (PONS LLUCH 1993)
  • Qui fuig d'es foc cau dins ses brases (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Huyendo del fuego, caí en el fuego [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Alliberar-se d'un perill o d'una situació difícil, per caure en una altra de tan dolenta o pitjor (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: