índex - bibliografia

14/8/07

Per la Candelera, ous a la carrera

Variants i sinònims:

  • Per la Candelera, los ous a carrera (PONS LLUCH 1993)
  • Per la Candelera, ous a la carrera (PONS LLUCH 1993)
  • Per la Mare de Déu del Candeler, los ous a diner (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Por san Antón gallinita pon, por la Candelaria, la buena y la mala [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Normalment solen escassejar els ous per la Candelera, i per açò no tenim massa clar el significat d'aquesta dita, potser vulgui anunciar que prest n'hi haurà en abundància (PONS LLUCH 1993).

Nota: Les dues variants les recull Pons Lluch de V. Serra i Boldú, i també l'equivalent castellà. El de la Mare de Déu del Candeler, V. Serra i Boldú diu haver-lo sentit a Conesa, Tarragona.

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: