índex - bibliografia

15/8/07

Per ses finestres, no vull perdre es castell

Variants i sinònims: Per ses finestres, no vull perdre es castell (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Más vale perder la ventana que la casa [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Ho diu el malalt a qui, per curar-li els mals humors, se li recomana que mengi magre i poc. Es diu també assenyalant que un petit descuit pot tenir males conseqüències en coses grosses (F.C.M) (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: