índex - bibliografia

15/8/07

Per un frare no es perd un convent

Variants i sinònims: Per un frare no es perd un convent (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Por un fraile no se desbarata un convento, ni por un soldado un regimiento [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Es diu per indicar que una persona sola no influeix decisivament en l'actuació d'una comunitat o multitud de gent (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: