índex - bibliografia

15/8/07

Quan Déu no vol, els sants no poden

Variants i sinònims:

  • Estant bé amb Déu em burlo dels sants (SAURA 1884)
  • Més pot Déu que tots els sants (PONS LLUCH 1993)
  • Quan Déu no vol, els sants no poden (SAURA 1884)
Equivalents:
  • Cuando Dios no quiere, el diablo no puede [ES] (PONS LLUCH 1993)
  • Cuando Dios no quiere, los santos no pueden [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Estant be ab Deu em burlo dels sants | Quant Deu no vol, lo sants no poden (SAURA 1884).

Explicació:
  • Vol dir que convé més acudir directament al superior principal, que servir-se d'intermediaris, per demanar-li alguna cosa. (PONS LLUCH 1993).
  • Es diu per significar que Déu és el poder màxim i que els favors i gràcies les aconseguirem si a Ell li plau (PONS LLUCH 1993).
Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: